Man Viết Mạnh

Man Viết Mạnh

Tôi là Man Viết Mạnh ở sơn tây, mình đã chơi game liên quân được khoảng 5 năm, và có kinh nghiệm lên đồ cho các tướng trong game liên quân. Từ kinh nghiệm chơi, tôi chia sẻ cách lên trang bị cho tướng liên quân lên web thichchiase.net cho mọi người tham khảo, để lên đồ cho tướng mạnh nhất có thể.

Page 1 of 6 1 2 6

Bạn nên xem