Tử Vi

Tử vi năm sinh là một phương pháp dự đoán tương lai và xác định tính cách của một người dựa trên thông tin về năm sinh của họ trong lịch Đại Hàn. Tử vi là thuật ngữ gọi chung cho phương pháp dự đoán tương lai trong văn hóa phương Đông, đặc biệt là ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam... Theo tử vi, mỗi năm sinh sẽ tương ứng với một trong 12 con giáp và một trong 10 can chi, tạo thành cả 60 hoàng đạo. Tử vi sử dụng các yếu tố như con giáp, can chi, ngũ hành để phân tích tác động của các yếu tố này lên tính cách và tương lai của một người. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tử vi chỉ mang tính chất tham khảo và không thể hoàn toàn đưa ra dự đoán chính xác về tương lai hay xác định tính cách của một người.

Page 1 of 3 1 2 3

Bạn nên xem