Trần Hiệp

Trần Hiệp

Mình là Trần Hiệp BV, mình ở ba vì, là kỹ thuật viên sửa chữa điện thoại di động, sửa chữa đồ điện tử, chia sẻ kinh nghiệm về excel, tin học máy tính miễn phí